Nowo przyjęci funkcjonariusze dołączają do wielkopolskiej Policji – uroczyste ślubowanie w KWP Poznań

Nowo przyjęci funkcjonariusze dołączają do wielkopolskiej Policji – uroczyste ślubowanie w KWP Poznań

W Komendzie Wojewódzkiej Policji (KWP) w Poznaniu odbyło się uroczyste przyjęcie nowych członków sił porządkowych. Nowi policjanci złożyli ślubowanie, a teraz przed nimi kilka miesięcy intensywnego szkolenia. Po jego zakończeniu rozpoczną swoją służbę w różnych jednostkach Policji na obszarze całego województwa wielkopolskiego.

5 grudnia, na terenie klubu policyjnego KWP w Poznaniu, 21 świeżo rekrutowanych policjantek i policjantów złożyło swoje uroczyste ślubowanie. Ślubowanie zostało przyjęte przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, nadinspektora Piotra Mąkę, który był pierwszą osobą witającą nowych funkcjonariuszy. Wśród zaproszonych gości byli również Komendanci Miejscy i Powiatowi z województwa wielkopolskiego oraz Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – przełożeni nowoprzyjętych policjantów. Na ceremonii obecni byli także asp.szt. Błażej Dulat – Zastępca Przewodniczącego NSZZ Policjantów województwa Wielkopolskiego, oraz kapelan policji wielkopolskiej – ks. kanonik Grzegorz Szafraniak.

Okolicznościowy adres, w którym dziękował nowym policjantom za ich decyzję o służbie dla bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski, przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski, Pan Michał Zieliński. Komendant Mąka wyraził swoje gratulacje dla wszystkich nowych członków sił porządkowych, podkreślając znaczenie solidnego przygotowania merytorycznego do pełnienia służby. Przekazał im także życzenia satysfakcji z wykonywania obowiązków oraz realizacji osobistych celów i marzeń, przypominając jednocześnie, że bycie policjantem to nie tylko praca, ale także sposób bycia poza służbą.

Dla każdego z nowych funkcjonariuszy ten dzień miał duże znaczenie zarówno w kontekście prywatnym, jak i zawodowym. Przyjęcie do służby w szeregach wielkopolskiej Policji jest nie tylko zaszczytem, ale niesie za sobą dużą odpowiedzialność. Teraz przed nimi czas intensywnej nauki i zdobywania doświadczenia w szkołach policyjnych. Po zakończeniu kilkumiesięcznego szkolenia dołączą do swoich koleżanek i kolegów w jednostkach wielkopolskiego garnizonu, wspierając ich w codziennej służbie.

Zwyczajem stało się, że po ceremonii ślubowania wykonano pamiątkowe zdjęcia, które na zawsze utrwaliły ten wyjątkowy moment w życiu nowych policjantów.