Czy istniały jednostki policyjne za czasów średniowiecza?

Czy istniały jednostki policyjne za czasów średniowiecza?

Przed rokiem 1600 nie istniały żadne formalne jednostki policji. Sprawami porządku zazwyczaj zajmowały się oddziały militarne, które walczyły oraz były przystosowywane do pacyfikacji. Wierzono wcześniej w to, że społeczności są odpowiedzialne za samodzielne odnalezienie potencjalnego przestępcy. Dlatego też egzekwowanie prawa bywało utrudnione. W tamtych czasach bardzo często dochodziło z wiadomych przyczyn do tak zwanego samosądu. Jednak nie możemy się temu dziwić, skoro to od jednostek obywatelskich oczekiwano, że upilnują porządku na swoim terytorium.

Egzekwowanie prawa zazwyczaj w tamtych czasach odbywało się na dosyć prymitywnych zasadach. Na przykład, jeżeli na targowisku ktoś nakrył złodzieja, miał za zadanie podnieść wrzawę i krzyk. Czasami dorośli mężczyźni byli łączeni w tak zwane grupy dziesięciny. Czyli w przypadku, gdy jeden z nich popełnił przestępstwo, pozostałych dziewięciu było odpowiedzialnych za złapanie go. Mimo wszystko wraz z postępami politycznymi oraz prawnymi w średniowieczu doszło do pewnych zmian w tego rodzaju systemach.

Powołanie tak zwanych okręgowych szeryfów w średniowieczu

Z czasem, kiedy zaczęliśmy zauważać w Europie, że tego rodzaju egzekwowanie prawa jest trudne i często nieskuteczne, powołano kręgowych szeryfów. Byli to ludzie odpowiedzialni za to, aby nauczyć się obowiązującego prawa i egzekwować je w razie takiej potrzeby. Szeryf był osobą, która otrzymywała tytuł mianowany przez króla. Dlatego też warto wspomnieć o tym, że pełnił niezwykle ważne stanowisko. Byli najważniejszymi osobami w prawie administracyjnym, ponieważ to do ich obowiązku należało, aby inni przestrzegali praw.

Do ich zadań należało również to, aby zajmowali się lokalnymi przestępstwami. Ponieważ mieli za zadanie egzekwować odpowiednie kary w przypadku popełnionych przestępstw przez inne osoby. Jeżeli mieszkańcom w danym okręgu nie udało się złapać przestępcy, szeryf miał prawo do tego, aby stworzyć tak zwaną grupę posse. Do grupy posse mógł włączyć dosłownie każdego mężczyznę, który miał więcej niż 15 lat. Jego głównym celem było zarządzanie administracyjne w taki sposób, aby wszyscy przestępcy byli złapani i ukarani.