Czy możesz użyć starego telefonu, aby zadzwonić na policję?

Czy możesz użyć starego telefonu, aby zadzwonić na policję?

Stare telefony komórkowe zazwyczaj nie są zdolne do tego, aby korzystać z szybkich sieci danych. Nie odtwarzają muzyki, nie umożliwiają robienia zdjęć i nie można na nich połączyć się z internetem. Wiele osób zastanawia się z kolei, czy można wykorzystać takie urządzenie, aby skontaktować się numerami alarmowymi. Prawo podpisane z telefonią komórkową wymaga jednak, aby telefony miały dostęp do sieci z numerami ratunkowymi niezależnie od daty powstania. Obowiązkiem twórcy takiego urządzenia jest zapewnienie możliwości, aby taki telefon działał w odpowiedni sposób i łączył się z siecią.

Czyli możemy powiedzieć innymi słowy, że dopóki stary telefon komórkowy jest sprawny, możemy wykorzystać go do połączeń komórkowych z numerami alarmowymi. Komisja łączności wymaga od dostawców sygnałów telefonicznych, aby dostęp do numerów alarmowych był prosty i darmowy. Użytkownik telefonów komórkowych może połączyć się z numerami ratunkowymi niezależnie od tego, z jakiej korzysta sieci.

Lokalizowanie rozmówców w starych telefonach komórkowych

Jeśli dostawca usług bezprzewodowych otrzyma od lokalnego centrum służb ratunkowych prośbę o udostępnienie rozszerzonych danych, musi skonfigurować swoją sieć w taki sposób, aby centrum otrzymało numer telefonu osoby dzwoniącej pod numer ratunkowy oraz lokalizację wieży komórkowej, z którą połączenie zostało nawiązane. Działa to na zasadzie metody triangulacji. Oznacza to, że nie musimy mieć nowowczesnego telefonu z dostępem do internetu, aby policja mogła nas namierzyć. Co więcej, nawet telefony, które nie mają podpisanej żadnej umowy abonamentowej i nie figurują w sieci, mogą połączyć się z lokalnymi wieżami radiowymi.

Oznacza to, że nawet sprzęt bez karty sim może zostać wykorzystany do wykonania połączenia alarmowego. Wystarczy, że telefon komórkowy ma włożoną baterię i może łączyć się z lokalną siecią radiową. Ponieważ wiele starych analogowych sieci telefonii komórkowej zostało wyłączonych, tylko cyfrowy telefon komórkowy powinien być używany do wzywania służb ratowniczych.