Czy w antycznych czasach istniała policja?

Czy w antycznych czasach istniała policja?

W każdym społeczeństwie jako członkowie większej wspólnoty uważamy, że przestrzeganie pewnego zestawu reguł jest niezbędne do wspólnego funkcjonowania. Dlatego powstrzymujemy pewne impulsy i nie wykraczamy poza prawo, gdy tylko nam się to podoba. Każda cywilizacja podążała za jakąś formą prawa, niezależnie od tego, kiedy istniała. Prawdopodobnie już kilkanaście tysięcy lat temu pierwotni ludzie mieli jakieś niepisane zasady społeczne. Przede wszystkim osiągamy dzięki temu pokojowe współistnienie z obcymi nam osobami. Jeżeli chodzi o udokumentowane aspekty, wiemy o tym, że pierwsze pisane prawa istniały w starożytnym Egipcie.

Egipcjanie w starożytności wierzyli w to, że przestrzeganie prawa prowadzi nas do harmonii i dobra. Godne uwagi jest również to, że mieli swoje własne bóstwa, które nakłaniały ich do zachowywania się sprawiedliwie i honorowo. Już wtedy znali koncepcję raju. Sprawiedliwe zachowanie miało zapewnić im przejście do ówczesnego nieba po śmierci. Dlatego byli skłonni przestrzegać jakichś zestaw reguł. Głównie chodziło o szacunek i sprawiedliwość społeczną.

Ewolucja policji w antyku

Na początku starego państwa Egiptu nie istniała oficjalna policja. Mówimy w tym przypadku o czasach mniej więcej 2500 lat przed naszą erą. Początkowo o bezpieczeństwo dbali po prostu monarchowie na danym terytorium. Najmowali wyszkolonych żołnierzy, którzy wyposażeni w broń chronili terytorium. Ich obowiązkiem było także dbanie o to, aby inni uczestnicy życia społecznego przestrzegali obowiązujących praw. Model ten po pewnym czasie ulegał pewnym technicznym modyfikacjom. Szlachta i królowie coraz częściej wybierali na strażników wojskowych lub byłych wojskowych. Ponieważ zależało im na maksymalizowaniu bezpieczeństwa. Wszystko ze względu na to, że bogata kasta miała wiele kosztowności, które mogły zostać zrabowane.

Pierwsze jednostki policji w starożytnym Egipcie oprócz dbania o bezpieczeństwo bogatych, miały jeszcze inne zadanie. Pilnowali zaludnionych, publicznych miejsc. Głównie były to rynki i świątynie. Początkowo policja ta była uzbrojona w drewniane piki. Policjanci w tamtych czasach korzystali także z usług tresowanych zwierząt. Głównie psów i specjalnie wyszkolonych małp.

Organizacja i obowiązki policjantów w czasach antycznych

Faraon za czasów antycznej policji w Egipcie był głową państwa. Pełnił on jednak nie tylko rolę reprezentacyjną. Był głównym politykiem i przywódcą wojska. Oznacza to, że odpowiadał za antyczną jednostkę policji. Ponieważ w tamtych czasach jej rola równała się z wojskiem. W praktyce faraon opierał się na zdaniu swoich zaufanych popleczników. Głowę policyjnych jednostek wybierał Wezyr. Szef był zawsze Egipcjaninem. Mimo wszystko członkowie samych jednostek nie zawsze mieli egipskie pochodzenie. Bardzo często faraon rekrutował jednostki spoza kraju. Przykładowo w jednostkach policji znaleźliśmy Nubijskich wojowników.

Wezyr pełnił funkcję podobną do dzisiejszego głównego komendanta policji w danym rejonie. Mimo wszystko w praktyce obowiązki były nieco bardziej podzielone. Pozwoliło to sprawnie zarządzać poszczególnymi jednostkami. Każdy oddział strażników miał nad sobą szefa, przed którym odpowiadali. Istniał tylko jeden wyjątek. Ponieważ za świątynie odpowiadali kapłani o wysokim stanowisku. Dlatego strażnicy świątynni mieli nad sobą kapłana danej świątyni, zamiast szefa jednostki policyjnej.

Starożytna policja tysiąc lat przed naszą erą

Nie prędko, ponieważ tysiąc lat minęło, zanim policja w starożytnym Egipcie doczekała się swojego schyłku. Mimo tego, że policja nadal działała, odgrywała zupełnie inną rolę. W czasach nowego państwa starożytnego Egiptu istniało wiele wojen domowych. Ze względu na niezwykle podzieloną politykę, trudno było o zachowanie stabilnych jednostek policyjnych po swojej stronie.Istnieją pisemne dowody na to, że w czasach nowego państwa Egiptu policja i sędziowie bardzo często byli po prostu kupowani przez bogatych obywateli. Na zasadach podobnych do zakupu niewolników. Prawdopodobnie byli oni jednak nieco bardziej uprzywilejowani.