Jakie obowiązki ma Polska policja?

Jakie obowiązki ma Polska policja?

Prawa i obowiązki policji regulujemy podstawowym aktem prawnym, który stworzyliśmy w Polsce już w 1990 roku. Ustawa z 6 kwietnia 1990 jest nieustannie nowelizowana przez sąd najwyższy. Ulega nie tylko modernizacjom, ale także potrzebnym usprawnieniom. Dlatego pamiętajmy o tym, że prawa i obowiązki funkcjonariuszy są na przestrzeni lat bardzo płynne. Są jednak niezmienne aspekty, które włączamy do tej grupy. Przede wszystkim policja stanowi uzbrojoną i umundurowaną formację odpowiedzialną za bezpieczeństwo obywateli. Tutaj nic nie uległo zmianom na przestrzeni lat.

Jakie podstawowe obowiązki ma policjant?

Nie od dziś wiadomo, że praca policjanta jest niezwykle wymagająca. Jednak jakimi obowiązkami obarczamy funkcjonariusza na służbie? Co leży w obowiązku jego pracy? Podstawowe czynności, które przypisujemy policjantom w Polsce, są bardzo łatwe do zdeterminowania. Przede wszystkim wymagamy od nich dbania o bezpieczeństwo obywateli. Dlatego mają dostęp do środków przymusu bezpośredniego, który przysługuje jedynie uprzywilejowanym służbom mundurowym. Policjant dba o ochronę życia i zdrowia obywatela. Ma obowiązek reakcji na wypadek jego naruszenia.

Policjant nie dba jednak jedynie o życie jednostek. Poprzysiągł on również dbać o bezpieczeństwo publiczne. Dlatego obowiązkiem policjantów jest obrona mienia publicznego w postaci zarówno dóbr materialnych, jak i historycznych. Policjanci pilnują spokoju w miejscach publicznych i różnorodnych ośrodkach. Nie tylko inicjują, ale także zapobiegają wydarzeń, które zmierzają ku popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Kolejnym z ich niepodważalnych obowiązków jest ściganie sprawców czynów niedozwolonych. To prawdopodobnie jeden z najważniejszych obowiązków policjanta.