W jaki sposób postrzegany jest obraz policjanta za granicą?

W jaki sposób postrzegany jest obraz policjanta za granicą?

Opinia publiczna i sami policjanci w wielu państwach mają zazwyczaj różnorodne poglądy dotyczące tego, w jaki sposób policja działa. Czasami policjant i jego praca są jednak determinowani przez pewne kwestie polityczne, które mają miejsce w kraju. Czasami pewne niedociągnięcia w pracy policjanta nie są również zależne od niego samego. Na przykład w niektórych krajach wielu funkcjonariuszy uważa, że w jednostkach policyjnych powinno się zatrudniać o wiele więcej pracowników. Tylko w taki sposób zaprowadzimy ład i porządek, ponieważ często policjanci narzekają na to, że brakuje rąk do pracy.

Mimo wszystko trudno zaprzeczyć temu, że większa ilość policjantów przyczyniłaby się pozytywnie do łatwiejszego patrolowania ulic. Tym samym z większą ilością pracowników policja o wiele łatwiej mogłaby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Tym samym w społeczeństwie często spotykamy się z przeciwną postawą. Wiele osób zapewnia, że dodatkowa liczba policjantów nie jest potrzebna, ponieważ pieniądze niezbędne na finansowanie pracy policji przekroczą wówczas zbyt duże kwoty.

W społeczeństwie wiele osób nie rozumie balansu między ryzykiem i korzyścią w pracy policjanta

Jednocześnie istnieją obszary szerokiego porozumienia między funkcjonariuszami a społeczeństwem. Większość policji i społeczeństwa popiera używanie przez funkcjonariuszy kamer na ciele w celu nagrywania interakcji ze społeczeństwem. Znaczna większość policjantów i społeczeństwa popiera również złagodzenie niektórych ograniczeń prawnych dotyczących marihuany, chociaż społeczeństwo jest bardziej skłonne niż funkcjonariusze poprzeć legalizację marihuany zarówno do użytku osobistego, jak i medycznego.

Warto wspomnieć o tym, że w niektórych państwach poza wieloma stanami Ameryki toczą się żarliwe dyskusje dotyczące tego, że broń powinna być zalegalizowana i dostępna dla obywateli. Wiele kontrastujących poglądów społecznych sprzeciwia się codziennym zmaganiom w pracy policjantów. W ten sposób powstają pewne społeczne zawirowania, które doprowadzają w wielu regionach świata do braku zaufania do policji ze strony obywateli. W Ameryce z kolei ludność boryka się z problemem dotyczącym tego, że policjanci wykazują nieodpowiednie zachowanie ze względu na dyskryminację rasową. Często wskazuje się na to, że czarnoskórzy obywatele są traktowani przez funkcjonariuszy o wiele gorzej.

Kontrast w pracy policji na tle rasowy – jak sprawy mają się w USA?

Badania i liczne ankiety z pytaniami dotyczącymi tego, czy policja i politycy zapewnili obywatelom zmiany dostateczne, aby zadbać o równe prawa dla czarnych i białych obywateli wykazują, że większość białych obywateli i funkcjonariuszy uważa, że takie prawa zostały zapewnione. Z kolei mniej osób po czarnej stronie społeczeństwa jest skłonna zgodzić się z tym, że obywatele w USA są sobie równi w obliczu prawa niezależnie od ich koloru skóry. Zatem kto ma rację? Czy kraj wprowadził odpowiednią ilość praw, aby czarni mieli dostatecznie dużo praw w porównaniu z białymi?