Jak policja traktuje młodocianych sprawców przestępstwa?

Jak policja traktuje młodocianych sprawców przestępstwa?

Kroki podejmowane przez policję względem młodocianych sprawców przestępstw są uzależnione przede wszystkim od tego, jak poważne jest przestępstwo. Jeżeli nie dopuścili się poważnej zbrodni, policja zazwyczaj będzie traktowała dzieciaka łagodnie i próbowała pouczyć go o konsekwencjach dokonanych czynów. Jeżeli jednak sprawca ma już 16 lub 17 lat może trafić do dziecięcego sądu karnego, gdzie zostanie przesłuchany przez psychologów i prokuraturę. Prokuratur na podstawie analizy i rozmów może wówczas określić, czy sprawa związana z młodocianym przestępcą powinna trafić na drogę postępowania karnego. Jeżeli przestępstwo nie było poważnego, zazwyczaj skończy się na tym, że prokurator wyśle oskarżonemu lub jego rodzicom list ostrzegawczy.

Jak wyglądają przesłuchania dzieci?

Przesłuchania dzieci odbywają się na tle panelu, na którym doświadczeni specjaliści wysłuchają problemów, z którymi boryka się młodociany przestępca. Dzięki temu będą mogli określić, czy jest on odpowiedzialny za zarzucane mu czyny. W ten sposób specjaliści w asyście policji będą mogli zdecydować, czy są w stanie pomóc takiemu dziecku. Dzieci w odróżnieniu od dorosłych mogą również zostać skierowane na przesłuchania przed sądem rodzinnym, jeśli nie popełniły przestępstwa. W takim przypadku specjaliści określą, czy dziecko potrzebuje pomocy. Być może okaże się, że zostanie oddelegowane od swojej rodziny do domu opieki. Mimo wszystko takie domniemane wydarzenia nie stają się częścią rejestru karnego.