Z jakimi problemami borykała się policja w przeszłości?

Z jakimi problemami borykała się policja w przeszłości?

Wczesne siły policyjne zgodnie z historią były bardzo potrzebne w wielu społeczeństwach przez narastające problemy z kradzieżą i rabunkami, które dotyczyły w szczególności dużych miast. Szeregi policji były wypełniane zazwyczaj osobami pełniącymi służbę oficerską. W ten sposób służbiści na wyższych stanowiskach mogli sprawować władzę nad innymi funkcjonariuszami. Pilnowali, aby ich obowiązki były należnie wykonywane oraz dbali o to, aby żaden z policjantów nie nadużywał swojej władzy, którą sprawował nad obywatelem.

Można w ten sposób porównać pracę ówczesnego policjanta do dzisiejszego policjanta. Ponieważ chociaż metody i dostępne środki działania były różne, to zachodziło wtedy naprawdę wiele różnych podobieństw. Niestety historia pokazała nam również, że nawet wtedy, gdy establishment sięgał wysokiego poziomu, policjanci w niektórych regionach świata byli opłacani przez dobrze prosperujących przestępców. Wysiłki prowadzące do próby wyeliminowania korupcji zazwyczaj nie przynosiły żadnych rezultatów. Dlatego też przeszłość policji w wielu miejscach na świecie jest usłana wysokim brakiem zaufania.

Wielkie reformy policji w Europie, który zaszły na początku XIX wieku

Na początku XIX wieku w Europie doszło do wielu prób reformowania policji, która borykała się z problemami związanymi z korupcją i kłopotami politycznymi. Głównym celem reformatorów było to, aby ograniczyć władzę ówczesnych lokalnych polityków nad policjantami. W ten sposób mogli upewnić się, że poszczególne grupy nie mogły sterować jednostkami policyjnymi. Bardzo ważną reformą w Europie było wprowadzanie różnorodnych instytucji cywilnych. Celem służby cywilnej było podejmowanie decyzji o selekcji i awansie na podstawie zasługi i testy, a nie przez skorumpowany system patronatu politycznego z poprzedniej epoki.

W kręgach politycznych z wyższych sfer z czasem dochodziło do akceptacji takiego stanu rzeczy. Kiedy departamenty policyjne zostały obsadzone różnorodnymi specjalistami, a politycy nie mieli nad nimi aż takiej, władzy okazało się, że policjanci pracowali niezwykle wydajnie i skutecznie. Znacznie zwiększył się poziom świadczonych usług przez funkcjonariuszy oraz ich zwierzchników.