Zmiana celu funkcjonariuszy policji w czasach nowożytnych

Zmiana celu funkcjonariuszy policji w czasach nowożytnych

Liczba funkcjonariuszy policji stale rosła od XIX do XX wieku. Do 2000 roku w wielu państwach na całym świecie rozprzestrzeniła się idea związana z powoływaniem jednostek policyjnych. Mimo wszystko w zależności od lokalizacji i sposobu na egzekwowanie prawa policja w różnych państwach ma różne możliwości. W Anglii policja od końca Pierwszej Wojny Światowej zaczęła powoływać do swoich jednostek kobiety. Dzięki temu dodatkowo zwiększyła się liczba kandydatów, którzy chętnie zasilali szeregi jednostek policyjnych w tamtych rejonach.

W 1947 w Walii powstało krajowe kolegium szkolenia jednostek policyjnych. Wtedy było to czymś nowym. Chociaż musimy przyznać, że w dzisiejszych czasach pomysł już nikogo nie dziwi. Ponieważ w niemal każdym większym mieście znajduje się ośrodek szkolenia policjantów lub żołnierzy. Cele policji zaczęły się również stopniowo zmieniać. Formacje policyjne były z czasem odpowiedzialne za coraz bardziej scentralizowane zadania. Dzisiaj przede wszystkim policjantów powołujemy po to, aby:

  • Odstraszali przestępców;
  • Pomagali obywatelom w potrzebie;
  • Doprowadzali skazańców i przestępców przed wymiar sprawiedliwości;
  • Bronili ludności cywilnej.