Stworzenie pierwszej policji metropolitalnej

Stworzenie pierwszej policji metropolitalnej

Ustawa o policji metropolitalnej weszła w życie na terenach Anglii wraz z rokiem 1829. Siedziba policji metropolitalnej została ustanowiona na terenie Londynu. Pierwsza taka jednostka obejmowała swoimi wpływami obszar od centrum miasta, aż 10 kilometrów wzdłuż niego. Co ciekawe, w trakcie początków działania tej jednostki, policja nie miała zupełnie żadnych praw poza obszarem swojego działania. Oznacza to, że mogli egzekwować prawo jedynie do pewnego momentu. Patrolowali więc jedynie obszary na swoim własnym terenie.

Chociaż może się zdawać, że nie była to zbyt istotna zmiana dla miasta, była to pierwsza jednostka policyjna w historii Anglii. Dlatego też pomimo braku pragmatycznego zastosowania, zapoczątkowała bardzo ważną koncepcję, której efekty widzimy do dziś. Z czasem prawo coraz przychylniej spoglądało na jednostki policyjne. Nie tylko umożliwiali im bardziej swobodne działanie, ale także z czasem rozszerzano wpływy policji. Oznacza to, że policjanci mieli coraz więcej mil, na których mogli egzekwować swój status policyjnej formacji.