Koncepcja utworzenia formalnej policji angielskiej pojawiła się w XIX wieku

Koncepcja utworzenia formalnej policji angielskiej pojawiła się w XIX wieku

Koncepcja sił policyjnych przez bardzo długi czas historii była czymś zupełnie niezrozumiałym. Policja stała się oficjalną jednostką dopiero mniej więcej w XIX wieku na terenie Anglii. Wcześniej mieliśmy raczej do czynienia z typową strażą miejską powołaną na zasadzie jednostek odpowiedzialnych za przestrzeganie lokalnych przepisów. Oczywiście warto również wspomnieć o tym, że pierwsze z systemów policyjnych nie należały do najskuteczniejszych. Wymagania dotyczące przyjmowania pierwszych oficerów były niewielkie. Dlatego kiepsko wywiązywali się oni postawionych im oczekiwań.

Warto podkreślić również fakt dotyczący tego, że stałe wzrosty ludności bardzo utrudniały egzekwowanie prawa w miastach. Z tego powodu, że coraz więcej ludzi przypadało na niewielkie ilości jednostek policji, która musiała dbać o bezpieczeństwo obywateli. Nieoficjalni policjanci lub tak zwani Thief Takers, tacy jak Charles Huitchen, zaczęli czerpać zyski z chwytania przestępców lub negocjowania zwrotu skradzionych dóbr właścicielom i żądania nagród. Jak widać początki, nie były zbyt kolorowe. Jednak doprowadziły nas do dzisiejszych przełomów prawnych.