Statystyki wypadków drogowych w Polsce w 2023 roku: znaczący spadek liczby ofiar

Statystyki wypadków drogowych w Polsce w 2023 roku: znaczący spadek liczby ofiar

Analiza danych z końca 2023 roku ujawnia zauważalny spadek liczby wypadków na polskich drogach. Tendencja ta jest szczególnie widoczna, gdy porównuje się dane kwartalne. Chociaż porównanie roczne nie odzwierciedla tak drastycznego zmniejszenia, nadal można zaobserwować poprawę bezpieczeństwa. Dane zgromadzone przez wieloagenturę ubezpieczeniową Unilink wskazują, że bezpieczeństwo na drogach w Polsce jest na lepszym poziomie, mimo że nadal nie jest idealne.

Odnotowano spadek liczby osób, które zginęły lub zostały ranne w wyniku wypadków drogowych w ciągu ostatnich kilku lat. W szczególności ostatni kwartał 2023 roku przyniósł optymistyczne dane. Mimo że pojedyncze liczby mogą budzić pewne obawy, ogólny trend jest na pewno pozytywny.

Przy powierzchownym porównaniu danych z ostatnich trzech miesięcy 2023 r. do danych z trzeciego kwartału tego samego roku, mogłoby wydawać się, że sytuacja znacznie się poprawiła. Zarówno liczba wypadków, jak i liczba osób rannych w wyniku tych wypadków spadła o prawie jedną czwartą, podczas gdy liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o niemal jedną trzecią.

Wyniki prezentują się następująco:

– Wypadki drogowe: spadek o 22% (6411 do 5004);
– Ogólna liczba ofiar wypadków: spadek o 24% (z 7978 w III kwartale 2023 r. do 6038 w IV kwartale);
– Ofiary śmiertelne wypadków: spadek o 28% (z 572 do 409);
– Ranni w wyniku wypadków: spadek o 24% (z 7406 do 5629).

Jednak zjawisko to jest typowe dla sezonu jesienno-zimowego, kiedy to liczba wypadków, szczególnie poważnych, zazwyczaj maleje. Kierowcy jeżdżą wolniej, a surowe warunki atmosferyczne zmuszają do bardziej ostrożnej jazdy.

Jeśli porównać ostatni kwartał 2023 roku (na podstawie wstępnych danych zgromadzonych przez Unilink, m.in. z GUS i policji) do danych z tego samego okresu poprzedniego roku, obraz nie jest już tak zachęcający, ale nadal można zauważyć postęp:

– Wypadki drogowe: wzrost o 2%;
– Ogólna liczba ofiar wypadków: spadek o 2%;
– Ofiary śmiertelne wypadków: spadek o 15%;
– Ranni w wyniku wypadków: spadek o 1%.

Dane policyjne potwierdzają tendencję do zmniejszania się liczby rannych i ofiar śmiertelnych wypadków. Jednakże pełen raport policyjny dotyczący wypadków w 2023 roku nie został jeszcze opublikowany.